درباره آکادمی

درباره آکادمی آگاه:

انتخاب ها و تصمیم های مهمی در مسیر تحصیلی هر فرد از دوران ابتدایی تا دانشگاه وجود دارد هر فرد برای انتخاب بهترین ها در مسیر تحصیلی به اطلاعات و دانشی نیاز دارد تا بتواند بدون دغدغه مسیر موفقیت تحصیلی و شغلی خود را طی کند. فعالیت مدارس، موسسات و مراکز آموزشی به صورت جزیره ای است هر کس برای خودش در این آشفته بازار آموزش سیستمی دارد و صاحب سبک است اما در این بین خلا یکپارچگی اطلاعاتی به پیشرفت دانش آموز و آرامش اولیا لطمه وارد می کند. آکادمی آگاه با اشراف بر تمام جزئیات سیستم آموزش رسمی کشور و مبتنی بر اطلاعات دقیق، موثق و به روز، در تک تک تصمیمات مهم تحصیلی در کنار دانش آموزان و اولیا قرار دارد تا با رویکرد بالینی، آکادمیک و کاربردی بهترین ها را برای فرزندان این سرزمین رقم بزند.